. Tìm thấy: 4
Trai - đời: 8 - vị trí: 011331112421 ; Bố: Trần Thời Chính, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Có 2 vợ - Con trai: 5 ; Ngày mất: 12/07/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 01133111111111 ; Bố: Trần Văn Căn, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2 ; Ngày mất: 17/06/1908 lịch Âm, Mậu Thân
Trai - đời: 11 - vị trí: 011331112412352 ; Bố: Trần Mộng Lan, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4 ; Ngày mất: 12/06/? lịch Âm
Trai - đời: 12 - vị trí: 0113311124212631 ; Bố: Trần Quốc Cương, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
; Ngày mất: 26/08/1972 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3511 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1700 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.