. Tìm thấy: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 01133111111111 ; Bố: Trần Văn Căn, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2 ; Ngày mất: 17/06/1908 lịch Âm, Mậu Thân
Dâu - đời: 10 - vị trí: 01133111242126+2 ; Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 11/04/1977 lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 011331111111111 ; Bố: Trần Văn Ngôn, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2 ; Ngày mất: 04/04/1935 lịch Âm, Ất Hợi
Trai - đời: 11 - vị trí: 011331112412352 ; Bố: Trần Mộng Lan, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4 ; Ngày mất: 12/06/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.