ảnh đại diện thành viên Đinh Thị Cát

Đinh Thị Cát

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: c6fc368e-144f31f4d-c
Đời thứ: 10, mã vị trí: 01133111242126+2 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 11/04/1977 lịch Âm - tức 28/05/1977 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Mả Cò, xóm 2, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam
Chồng : Trần Hữu Lữu
Tạo mới lúc 07/08/2019 10:43 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (08/08/2019 03:28) bởi TRẦN QUỐC TRUNG : .
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.