ảnh đại diện thành viên Trần Văn Căn

Trần Văn Căn

Tự: Mạnh Bàn | Hiệu: Thanh Cần
Nam; ngày sinh: 1822; mã hồ sơ: aab9b965-dda62225d-5
Đời thứ: 9, mã vị trí: 0113311111111 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 13/10/1879 lịch Âm - tức 26/11/1879 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Thông tin khác: GIÁP CHI CỤ HUÝ CĂN (THỐNG TÔN) Tên tự là Mạnh Bàn, Tên hiệu là Thanh Cần. Con trai cả cụ Huý Nghi. Sinh năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Minh Mạng năm thứ 3 (1822). Năm Tự Đức, Quý Dậu (1873), họ làm nhà từ, cụ cúng tiền 60 quan, được xã bàu làm Tri xã. Mất ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Mão, niên hiệu Tự Đức năm thứ 32 (1879). Hưởng 58 tuổi. Mộ ở khu Mộc Giữa xã Trung. Cụ bà: Nguyễn Thị Giác, tên hiệu là Từ Tĩnh, con gái cụ Nguyễn Đức, xã Thượng. Mất ngày 7 tháng 5. Mộ ở khu Mộng Chè. Con trai 2 người: Văn Ngôn Văn Khái
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Văn Nghi
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 29 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 13 Xem
Tạo mới lúc 12/10/2019 05:04 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (29/10/2019 15:00) bởi Trần Quốc Hoàn : Ngày sinh, Thông tin khác.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3511 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1700 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.