ảnh đại diện thành viên Trần Văn Ngôn

Trần Văn Ngôn

Thường gọi: Lễ Ngôn | Tự: Hữu Chương | Hiệu: Cương Trực
Nam; ngày sinh: 16/12/1855, Ất Mão; mã hồ sơ: a901df13-2628e340b-d
Đời thứ: 10, mã vị trí: 01133111111111 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 17/06/1908 lịch Âm, Mậu Thân - tức 15/07/1908 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Thông tin khác: GIÁP CHI CỤ VĂN NGÔN (THỐNG TÔN) Tên tự là Hữu Chương, tên hiệu là Cương Trực. Tục gọi là Lễ Ngôn, con trai cả cụ Huý Căn. Sinh giờ Thìn ngày 16 tháng 12 năm Ất Mão, niên hiệu Tự Đức năm thứ 8 (1855). Chết giờ Thìn ngày 17 tháng 6 năm Mậu Thân, niên hiệu Duy Tân năm thứ hai (1908). Hưởng 54 tuổi. Mộ ở Mộc Trung, cồn Mái Sam. Cụ bà: Lê Thị Uyển, con gái cụ Ngũ Trưởng Lê Thục, ở Giáp Nhì. Sinh năm Đinh Tỵ, niên hiệu Tự Đức năm thứ 10 (1857) Chết ngày 22 tháng 6 năm Nhâm Thân, niên hiệu Vĩnh Thuỵ năm thứ 8 (1932). Thọ 76 tuổi. Tháng 12 năm 1961, mộ cụ ông và cụ bả cải tàng quy về cùng con cháu cải tàng cùng ngày trong 5 ngôi mộ theo thứ tự nằm sát nhau (cụ ông, cụ bà, con trai cả chi Đoá, con dâu cả: Vũ Thị Nhàn và cháu thống tôn: Văn Niết. 5 ngôi mộ này ở mộc Giữa, xã Trung, Tiểu Sành, nắp chắp gạch thất. Cụ làm nghề dệt và nhuộm vải, tơ tằm, giàu có cảnh nhà sinh hoạt sầm uất. Con trai 2 người: Chi Đoá Văn Bảng
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Văn Căn
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 27 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 12 Xem
Tạo mới lúc 13/10/2019 14:17 bởi Trần Văn Đoàn
Sửa đổi lần gần nhất (29/10/2019 15:04) bởi Trần Quốc Hoàn : Tên, Ngày sinh, Thông tin khác.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3511 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1700 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.