ảnh đại diện thành viên Trần Mộng Lan

Trần Mộng Lan

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: a225e2f4-77681ec69-1
Đời thứ: 10, mã vị trí: 01133111241235 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 26/12/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Chánh Chất
Thống kê nhánh này:
Tạo mới lúc 12/10/2019 03:59 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (05/03/2020 12:34) bởi Trần Văn Đoàn : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.