ảnh đại diện thành viên Trần Mộng Lan

Trần Mộng Lan

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: a225e2f4-77681ec69-1
Đời thứ: 10, mã vị trí: 01133111241235 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 26/12/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Chánh Chất
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 27 Xem
Con dâu nhánh nội 4 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 13 Xem
Tạo mới lúc 12/10/2019 03:59 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (05/03/2020 12:34) bởi Trần Văn Đoàn : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3511 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1700 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.