ảnh đại diện thành viên Trần Chi Đóa

Trần Chi Đóa

Tự: Hoa Khôi | Hiệu: Dũng Cảm
Nam; ngày sinh: 10/06/1891, Tân Mão; mã hồ sơ: 7f282364-d3be027e5-4
Đời thứ: 11, mã vị trí: 011331111111111 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 04/04/1935 lịch Âm, Ất Hợi - tức 06/05/1935 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Thông tin khác: GIÁP CHI CỤ CHI ĐOÁ (THỐNG TÔN) Tên tự là Hoa Khôi, tên hiệu là Dũng Cảm. Con trai cả cụ Huý Ngôn. Cấp bằng Phó Lý trưởng. Sinh ngày 10 tháng 6 năm Tân Mão, niên hiệu Thành Thái năm thứ 3 (1891) Mất ngày 4 tháng 4 năm Ất Hợi, niên hiệu Bảo Đại năm thứ 10 (1935). Hưởng 45 tuổi Tính tình cương trực, thẳng thắn, đồng khổ với người nghèo khó, bản thân thanh liêm, hay chống lại sự sai trái của quan trên. Nhà tranh vách đất 5 gian, cỏ bìm bìm leo qua vách vỡ vào tận nhà. Tính khí quan cách, nuôi chó béc-giê cho đi theo. Nhiều khi con chó khôn này của cụ đã giúp việc đắc lực đưa thư từ theo ngôn ngữ riêng mà cụ đã dạy nó tới các bạn hữu và có hồi âm. Tương truyền: Một đêm, quan huyện qua làng không báo, cụ Phó Đoá ra lệnh thổi tù-và, cho tuần làng bắt giữ để hỏi với hàm ý không sợ quan trên và cảnh cáo sự sai trái phép tắc của quan chi huyện. Cụ bà: Vũ Thị Nhàn, con gái cụ Phó Lý Vũ Tự Luân, xã Trung. Sinh năm Tân Mão (1891). Mất ngày 2 tháng 6 năm Đinh Sửu (1937). Hưởng 47 tuổi. Mộ cụ ông và cụ bà cải táng đặt trong 5 ngôi (đã viết ở phần cụ Huý Ngôn) Con trai: Văn Niết Văn Cừ
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Văn Ngôn
Thống kê nhánh này:
Tạo mới lúc 13/10/2019 14:39 bởi Trần Văn Đoàn
Sửa đổi lần gần nhất (29/10/2019 15:08) bởi Trần Quốc Hoàn : Họ, Ngày sinh, Thông tin khác.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.