ảnh đại diện thành viên Trần Mạnh Đạt

Trần Mạnh Đạt

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 576353a5-9e0bad6e7-4
Đời thứ: 11, mã vị trí: 011331112412352 , Chi 01133 - Tổ chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 12/06/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Mộng Lan
Thống kê nhánh này:
Tạo mới lúc 12/10/2019 16:12 bởi Trần Văn Đoàn
Sửa đổi lần gần nhất (12/10/2019 17:48) bởi Trần Văn Đoàn : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.