ảnh đại diện thành viên Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc

Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc

Hiệu: TỔ THIÊN TÁNG | Tổ chi 01133
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 35374e05-a9a2a05d6-3
Đời thứ: 1, mã vị trí: 01133
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Phúc Thiện
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 3498 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1696 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 11/10/2019 07:25 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (15/03/2021 11:44) bởi Trần Văn Đoàn : Tên.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3511 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1700 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.