ảnh đại diện thành viên Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc

Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc

Hiệu: TỔ THIÊN TÁNG | Tổ chi 01133
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 35374e05-a9a2a05d6-3
Đời thứ: 1, mã vị trí: 01133
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Trần Phúc Thiện
Thống kê nhánh này:
Tạo mới lúc 11/10/2019 07:25 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (15/03/2021 11:44) bởi Trần Văn Đoàn : Tên.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.