Hồ sơ thành viên THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc

Hiệu: TỔ THIÊN TÁNG | Tổ chi 01133

ảnh đại diện thành viên Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Giới tính: Nam; Ngày sinh: ?; Mã HS: 35374e05-a9a2a05d6-3
Vị trí: Thuộc đời thứ 1, Mã vị trí:01133
Nơi sinh:
Việt Nam
Nơi sống, ĐT, Email:
Việt Nam
Nơi yên nghỉ:
Việt Nam
Bố & mẹ: Là con thứ 3 của bố Trần Phúc Thiện
Con:
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 3252 Xem
Con gái nhánh nội 25 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1583 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 11/10/2019 07:25 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (30/06/2020 07:50) bởi Trần Văn Đoàn : Tên.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3324 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3265 Xem
Con gái nhánh nội 25 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1587 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.