Gia Phả Tốt đăng lúc 10/10/2019 14:46. Gia Phả Tốt đã sửa (Tên) lúc 11/10/2019 09:45. xem:2575

Bảng vàng công đức

Đóng góp tôn tạo nhà thờ họ [Thử nghiệm chức năng website]

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh Công đức bằng tiền Ghi chú
- 1 1,000,000 2,000,000
1 1 1,000,000 0
1 1,000,000 2,000,000
2 0 2,000,000
1 1,000,000 2,000,000
3,000,000 / 3,000,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG những tình cảm và sự đóng góp quý báu!

!!! LƯU Ý: Thông tin ở bài viết này chỉ có tính chất thử nghiệm tính năng quản lý thu chi hệ thống, không phải thông tin thật !!!
Bình luận ( 0 )
!!! LƯU Ý: Thông tin ở bài viết này chỉ có tính chất thử nghiệm tính năng...
.